Барилга, хот байгуулалтын сайдын албан даалгавар гарлаа

Улс төр

Барилга байгууламжийн үйлдвэрлэлд, чанар аюулгүй байдлыг хангуулах, COVID-19 халдварын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллах зарим арга хэмжээний тухай Барилга, хот байгуулалтын сайдын Албан даалгавар гарлаа.

Эх сурвалж: БХБЯ