МИК ямар эрсдэлийг хаадаг вэ?

Нийгэм, Эдийн засаг

   Аливаа санхүүгийн байгууллагад санхүүгийн болон үйл ажиллагааны гэсэн үндсэн гол хоёр эрсдэл байдаг. Орон сууц санхүүжилтийн компанийн онцлогт нэмээд зээлийн эрсдэл болон харилцагч талын эрсдэл байдаг...