ХУЖИРТ СУМ ДАХЬ ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ БҮЛЭГ ӨӨРИЙН ГЭСЭН БАЙРТАЙ БОЛЛОО.

Эрэн сурвалжлах

Аймгийн Онцгой байдлын газрын харьяа, Хужирт сум дахь Эрэн хайх, аврах бүлэг өөрийн гэсэн байртай боллоо. Улс, орон нутгийн төсвийн 294 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар алба хаагчдын өрөө, сургалтын танхим, амрах өрөө, тусгай болон туслах албаны автомашины граж бүхий 360м2 талбайтай, хоёр давхар барилгыг “Өв Хангамж” ХХК барьж ашиглалтад оруулаад байна.