МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙН САНАЛ АВАХ БАЙРУУДЫН ХАЯГ

Бусад

Та хэсгийн хороодын байршлын мэдээлэлтэй танилцах бол ЭНД  дарж танилцана уу.

Дараах линкээр холбогдоно уу. https://m-election.mn/main/cG9zdDo2NTAx