ӨДӨРТ ДУНДЖААР 6,7 САЯ ХҮН ВАКЦИНЖУУЛАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

Дэлхийн мэдээ

Дэлхийн 103 улс оронд 236 сая тун вакцин хийгдэж байна. Өдөрт дунджаар 6,7 сая хүн вакцинжуулалтанд хамрагдаж байна. Үндсэн зургаан вакциныг хэрэглэж байна.

Үүнд: 

  • Pfizer - 73 улс
  • AstraZeneca - 57 улс
  • Moderna - 28 улс
  • Sputnik 5 - 21 улс
  • Sinopharm - 27 улс
  • Johnson and johnson вакциныг тус тус хэрэглэж байна. 

Вакцины эхний үр дүн гарч, өвчлөл буурах хандлагатай байсан. Гэвч сүүлийн өдрүүдэд бууралт багасаж тогтонги байдалд орж байна.