ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ 8.1 ТЭРБУМ ТӨГРӨГӨӨР ТОГТООЛОО

Улс төр

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгууль ирэх зургадугаар сарын 9-нд болно. Энэ сонгуульд оролцох  нам, эвслээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг найман тэрбум 103. 9 сая төгрөгөөр тогтоолоо.  Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу Төрийн аудитын байгууллагаас сонгуульд зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тогтоодог. Төрийн аудитын байгууллага энэхүү зардлын дээд хэмжээг тогтоохдоо, холбогдох хуульд заасны дагуу нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, байршил, өрхийн болон сонгогчийн тоо зэрэг шаардлагыг харгалзан үзсэн байна.