А.Амбасэлмаа: 18 хүний халдвар 14 хоногийн нууц хугацааг даваад 18-20 дахь хоног дээрээ илэрсэн

Эрэн сурвалжлах

А.Амбасэлмаа "Сүүлийн үед 4-9 хоногийн дотор буюу нууц хугацаанд Коронавирус илрүүлэх шинжилгээгээр халдвар илэрч байна. Энэ нь голомтлож илрэх явц юм. Өөрөөр хэлбэл тухайн халдвар авсан хүнийг илрүүлэх, түүний ойрын хавьтал болох гэр бүл, нэгдүгээр хавьтлуудыг шүүж шинжилгээ авч байгаа.

Мөн тухайн вирусийн халдварлах чадвар өндөр учраас шинжилгээгээр халдвар илэрч байна. 18 хүний халдвар 14 хоногийн нууц хугацааг даваад 18-20 хоног дээрээ илэрсэн. Энэ бол шинэ вирус учраас судалгаа үргэлжилж байгаа. ДЭМБ-аас 4-14 хоногт вирус илэрнэ гэж үзэж байгаа. Үүгээр олон улс мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Манай улсын хувьд ажиглалт тандалтын 21 хоногийн хугацаанд дээрх 18 хүний халдвар илэрсэн учраас энэ хугацаанд бид ажиглалт, шинжилгээгээ хийж байна." гэв.