Анхдугаар цахим хуралдаанд урьж байна

нийгэм
Үндсэн хуулиа мэдэж гэмээнэ сахина. Сахиж гэмээнэ эрхээ эдэлж, үүргээ биелүүлнэ. Иймээс Улс тунхагласны ойн өдрөөр “Үндсэн хуулийн нийгэмд үзүүлсэн нөлөө” сэдвээр анхны цахим хуралдааныг хийх гэж байна. Та бүхэн гэрээсээ энэ хуралдаанд оролцох боломжоо бүү алдаарай.