Жое Байдэн сүүлийн мэтгэлцээнд илүүрхлээ

дэлхийн мэдээ

Жо Байден Пүрэв гаригт болсон сүүлийн мэтгэлцээнд илүү сайн ажилласан гэж CNN мэтгэлцээний ажиглагчдын шууд санал асуулгад дурджээ. Ерөнхийдөө мэтгэлцээнийг үзсэн сонгогчдын 53 хувь нь Байден энэ мэтгэлцээнд илүү байсан гэж хариулсан бол 39 хувь нь Ерөнхийлөгч Дональд Трампыг гэжээ.

Үзэгчид Байдены Трампыг шүүмжилсэн байдал нь ихэвчлэн шударга байсан (73% нь шударга, 26% нь шударга бус байсан) гэж хэлсэн бөгөөд Трампын Байден руу хийсэн дайралт шударга байсан эсэх тал дээр санал зөрөв (50% нь тийм, 49% нь үгүй ​​гэж хариулав).

Энэ бол Трампын хувьд илүү эерэг үр дүн юм. Ерөнхийлөгчийн анхны мэтгэлцээний дараа CNN-ийн шууд санал асуулгад оролцогчдын ердөө 28 хувь нь Ерөнхийлөгчийг мэтгэлцээнд ялсан гэж бодож байсан бол 67 хувь нь Байденыг шүүмжилж байгааг шударга бус гэж байсан юм.

Мэтгэлцээн нь аль ч нэр дэвшигчийн барьц алдуулахад тийм ч их нөлөөлөөгүй гэдгийг бүгд хэллээ. Мэтгэлцээний өмнө Байдены тааламжтай үзэл бодол 55 хувьтай байсан бөгөөд мэтгэлцээний дараах ярилцлагууд 56 хувьтай тогтвортой байв. Үүнтэй адил Трампын тоо тогтвортой хэвээр байсан бөгөөд 42 хувь нь Пүрэв гаригийн мэтгэлцээний өмнө хийсэн ярилцлагадаа Ерөнхийлөгчийг таатай гэж үздэг, 41 хувь нь дараа нь мөн ингэж хэлжээ.

Мэтгэлцээний олон ажиглагчид Трампын гүйцэтгэл нь Байден (41%)-аас илүү ерөнхийлөгчийн албан тушаалд хэрхэн ажиллах вэ гэсэн асуудалд (55%) анхаарал хандуулж байна гэжээ.

Пүрэв гаригт болсон мэтгэлцээний ажиглагчид эдийн засгийг хөгжүүлэхэд Байденаас илүү Трампыг илүүд үзсэн (56% нь үүнийг Трамп илүү сайн шийднэ гэж бодож байна, харин 44% Байден хэлнэ гэсэн), гадаад бодлогын талаарх үзэл бодлыг нь адил үнэлжээ(50% Байден, 48% Трамп).  Байден коронавирус (57% Байден - 41% Трамп), цаг уурын өөрчлөлт (67% Байден - 29% Трамп), АНУ дахь арьс өнгөний тэгш бус байдлыг (62% Байден - 35% Трамп) шийдвэрлэнэ гэж сонгогчид илүү их итгэж найдаж байгаа нь харагдлаа.

Мөн Байденыг улс орны асуудлыг шийдвэрлэх илүү сайн төлөвлөгөө санал болгодог гэж дийлэнх нь үзжээ. (Байден 54% -иас 42% Трамп хүртэл), Харин хэн нь илүү хүчтэй удирдагч вэ гэдэг санал асуулгад оролцсон хүмүүс хоёр ээр дэвшигчид адилхан 49% санал өгсөн байна.

Пүрэв гаригт болсон тус мэтгэлцээн нь ерөнхийлөгчийн анхны мэтгэлцээнээс хамаагүй бага маргаантай байсан ч Байден модераторын асуултанд шууд хариулсан гэж үзэх нь хамаагүй илүү оновчтой байв (62% нь хариулсан, 31% нь Трамп гэж хариулав).

Байден мэтгэлцээнд илүү сайн ажиллав гэж эмэгтэйчүүд эрчүүдээс илүү их ярьдаг байв (эмэгтэйчүүдийн 60% нь Байден ялсан гэж хэлсэн, 35% Трамп, харин эрчүүдээс 47% нь Байден ялсан, 44% нь Трамп гэсэн байна).  Бие даагчид Байден ялсан гэж мэдэрсэн (55% Байден 36% Трамп), дунд зэрэг (56% Байден 37% Трамп), коллежийн зэрэгтэй цагаан арьст сонгогчид (64% Байден 29% Трамп).  65 ба түүнээс дээш настай хүмүүсийн дунд 2016 онд Хиллари Клинтонтой харьцуулахад Байденыг дэмжиж байсан бүлэг олонхи санал асуулгын дагуу хуваагдмал шийдвэр гаргасан бөгөөд 46% нь Байден ялсан, 43% Трамп, 10% нь хоёулаа адилхан сайн ажилласан.  Залуу сонгогчид Байденыг 45-аас доош насныхны дунд Трампын 66% -иас 27% -ийг ялагч гэж өргөнөөр харжээ.

Мэтгэлцээний дараах энэхүү санал асуулгад Байден Трампыг ялсан нь Клинтон 2016 оны сүүлчийн мэтгэлцээний үзэгчдийн дунд явуулсан санал асуулгаар Трампыг ялснаас 1 оноо л илүү өргөн байна. Байденийн ялгаа нь ерөнхийлөгчийн эцсийн мэтгэлцээний дараах CNN-ийн санал асуулгад Барак Обамагийн ард хоёрдугаарт бичигдэж байна.  2008 оны сүүлчийн мэтгэлцээний дараа Жон Маккейнтэй харьцуулахад 58-31% зөрүүтэй байна.

CNN-ийн мэтгэлцээний дараахь санал асуулгыг SSRS компани утсаар явуулсан бөгөөд 10-р сарын 22-ны Ерөнхийлөгчийн мэтгэлцээнийг үзсэн 585 бүртгэгдсэн сонгогчидтой хийсэн ярилцлагыг багтаасан болно.  

Мэтгэлцэгч ажиглагчдын дунд гарсан үр дүн нь түүврийн алдааны зөрүү нэмэх ба хасах 5.7 нэгж байна.  Судалгаанд хамрагдагсдаас энэ сарын эхээр утсаар болон онлайнаар ярилцлага авсан бөгөөд мэтгэлцээнийг үзэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд дууссаны дараа дахин ярилцлага авахад бэлэн байгаагаа илэрхийлэв. Эхний ээлжинд онлайнаар холбогдсон судалгаанд хамрагдсан хүмүүс нь SSRS-ийн Санал зөвлөлийн гишүүд бөгөөд магадлалыг үндэслэсэн үндэсний хэмжээний төлөөлөгчид юм.