АИ-92 АВТОБЕНЗИНИЙ 22 ХОНОГИЙН ХЭВИЙН НӨӨЦТЭЙ БАЙНА

Эрэн сурвалжлах

Улсын хэмжээнд есдүгээр сарын 22-ны өдрийн байдлаар А-80 автобензиний 50 хоногийн, АИ-92 автобензиний 22 хоногийн, АИ-95 болон ДТ-ний 29 хоногийн нөөцтэй байна.

Улаанбаатар хотын хэмжээнд АИ-92 автобензиний 16 хоногийн, АИ-95 автобензиний 31 хоногийн, ДТ-ний 40 хоногийн хэвийн нөөцтэй байна.

Шатахууны нөөцийг бүсчилбэл, баруун бүсэд 17,096 тонн, хангайн бүсэд 5,430 тонн, төвийн бүсэд 24,534 тонн, зүүн бүсийн шатахууны үлдэгдэл, нөөц 8,085 тонн.

Манай улс он гарсаар нийт 1,336.1 мянган тонн газрын тосны бүтээгдэхүүн импортолсон. Үүнд А-80 автобензин 28.2 мянган тонн, АИ-92 автобензин 426.2 мянган тонн, АИ-95/98 автобензин 18.6 мянган тонн, ДТ 679.9 мянган тонн, онгоцны түлш 25.7 мянган тонн, Жет А-1 24.1 мянган тонн, бусад 133.3 мянган тонн байна.